איור ‭:66‬ סדר המילים במשפט המעביר אינפורמציה על יחסים מרחביים (יהספר על השולחן ‭( 1‬