8.2 כיצד נקבע עניין-המסר?

עד כה הראינו כי סדר האברים במשפט בשפת הסימנים נקבע על פי התפקיד האינפורמטיבי שלהם וכי עניין המסר קודם למידע . אך אם נתרגם משפט בעברית לשפת הסימנים , ניווכח שלעתים יש כמה אפשרויות לקביעת סדר האברים במשפט . המשפט 'קניתי אופניים' תורגם לשפת הסימנים הישראלית בשני אופנים : . 14 אני לקנות כבר אופניים . 3 . 15 אופניים שלי - אני לקנות כבר . הכיצד ? ההסבר נעוץ בכך שלדובר יש בחירה מסוימת בנוגע לארגון האינפורמציה במשפט . ואכן , שני משפטים אלו מעבירים תוכן זהה , אך ארגון האינפורמציה בהם שונה . משפט 14 מספר על אירוע שקרה — קניית אופניים ; משפט 15 מספק אינפורמציה חדשה על האופניים שלי . מכאן שפעמים רבות בחירה בסדר מילים זה או אחר נקבעת על פי האופן שבו הדובר רוצה לארגן את האינפורמציה או להציג את תוכן הדברים בהקשר מסוים . אם השיח נסב על האופניים שלי , הרי שסביר להניח כי סדר המילים יהיה כבמשפט . 15 אך אם השיח מתמקד בפעולות שעשיתי , סדר המילים הטבעי יהיה זה המוצג במשפט . 14 אולם לפעמים בחירת עניין המסר איננה חופשית , ומשום כך סדר המילים קבוע . מדובר במשפטים המעבירים אינפורמציה על יחסים מרחביים בין עצמים ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה