8.1 עקרון סדר הרכיבים: 'עניין־המסר: מידע'

סדר מילים אופייני מאוד בשפת הסימנים הישראלית מודגם באמצעות המשפט הבא ו . 2 בית חדש אינדקסא קופסה עד עכשיו אני לא לפרוק לא אפס . ' עד עכשיו לא פרקתי את הקופסאות בבית . 'החדש כשקוראים את התרגום המילולי נדמה במבט ראשון כי שום מילה במשפט זה אינה קשורה למילה הבאה אחריה . המשפט נראה יותר כרשימת מילים העוסקות בנושא מסוים ( מעבר דירה ) מאשר כמשפט המביע רעיון שלם . תחושה זו אולי אף מתחזקת מקריאת המשפטים הבאים : . 3 אוניברסיטה אינדקס א , בניין מלבן כזוארך מעליות אין . אני לעלות מדרגות סיבוב . ' בבניין הגבוה באוניברסיטה אין מעליות . עליתי במדרגות עד . 'למעלה . 4 ים תיכון , ארצות , אופי מיוחד . 'לארצות הים התיכון יש אופי . 5 . 'מיוחד אוטובוס אני לבד . ) ' נסעתי ) לבד . 6 . 'באוטובוס סיפור אינדקסא , אני כבר לקרוא . 'קראתי את . 7 . 'הסיפור אני עוגה אינדקס כבר אני לאכול . 'אכלתי את . 'העוגה א' אם נתאר את סדר המילים במשפטים אלו במונחים התחביריים המוכרים לנו — נושא , מושא , תיאורים וכולי — לא נוכל להגיע להכללה כלשהי , כפי שניתן להיווכח מהניתוח הבא ; . 2 תיאור מקום — מושא — תיאור זמן — נושא + פועל . . 3...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה