פרק שמיני סדר המילים

כפי שבוודאי ניכר מעיון במשפטים משפת הסימנים שהובאו עד כה , סדר המילים בהם שונה במובהק מזה של העברית . מצד אחד הבדל זה צפוי , שכן שפות שונות נבדלות זו מזו בין השאר בסדר המילים שלהן . באנגלית למשל , שם התואר יבוא לפני שם העצם שהוא מתאר , ( a blue ball ) ואילו בעברית הסדר הוא הפוך ( כדור כחול . ( בערבית ספרותית פעמים רבות המשפט פותח בפועל ולאחריו יבוא נושא המשפט , ואילו בעברית בת זמננו יש נטייה להקדים את הנושא לפועל . שפות נבדלות זו מזו גם במידת החופש בקביעת סדר המילים . העברית גמישה בהרבה מהאנגלית בכל הנוגע לסדר המילים במשפט , כפי שמדגימים המשפטים הבאים : . 1 א . כל ילדי השכונה אכלו סושי במסעדה יפנית אתמול . ( נושא-פועל-מושא ) ב . פלאפל הם אוכלים רק בשכונה . ( מושא-נושא-פועל ) ג . אתמול אכלו כל ילדי השכונה סושי במסעדה יפנית . ( פועל-נושא-מושא ) מכיוון ששפת הסימנים הישראלית היא שפה עצמאית השונה מן העברית , ניתן לצפות שסדר המילים בה יהיה גם הוא שונה במידה מסוימת . אלא שפעמים רבות סדר המילים בשפת הסימנים אינו רק 'שונה במידה . 'מסוימת לעתים הוא נראה כה שונה ולא מוכר , עד כי נדמה שאין בו שום ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה