7.3 מסווגים בשפות מדוברות

בכל שפות הסימנים שנחקרו עד כה נמצאו מסווגים . יתר על כן , בכולן קבוצות המסווגים דומות למדי : הן בעלות תפקיד דקדוקי זהה , והוא הבעת תנועתם או מיקומם של עצמים במרחב . למרות הדמיון הרב יש גם הבדלים מעניינים בין מבני 5 על הדמיון והשוני בין מבני מסווגים בשפת הסימנים הישראלית לבין אלו שבשפת הסימנים האמריקנית ראו . AronoiT cl ; 11 . 20 X 3 5 המסווגים בשפות סימנים שונות . אך שפות סימנים הן לא היחידות שיש בהן מסווגים . אף שבמקרים רבים מסווגים מייצגים תכונה חזותית , ולכן נראה שהם מתאימים יותר לשפות חזותיות , הרי שיש גם שפות מדוברות המתנהגות בצורה דומה . הדוגמאות הבאות הן מהשפה , Haida שפה המדוברת בפי שבטים אינדיאניים בצפון מערב ארצות הברית ובדרום מערב קנדה . ( Lawrence 1977 , 95 ) לפעלים במשפטים 23-22 יש רכיב משותף : 1 , daal . da— hlaa צורנים אלו הם בסיס הפועל . הצורנים המצטרפים לבסיס הם מסווגים , המקודדים קבוצה של שמות עצם שהפועל יכול לייצגם : אדם או חיה קטנה , חפץ , חפץ מוארך , חפץ עשוי מבד , חפץ כבד וקומפקטי וכולי . הצורנים המסווגים מצוינים באותיות מודגשות . כמו בשפת הסימנים הישראלית , גם ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה