איור ‭:64‬ מסווגים המתאריס יחסיס מרחביים בין עצמים או בין אנשים