7.2 מתי משתמשים במסווגים?

לרבים מהעצמים המיוצגים על ידי מסווגים יש גם סימן רגיל , למשל הסימנים ספר ו מכונית המודגמים באיור . 60 ויש גם פעלים רגילים , דוגמת לנסוע ו לשים , המובאים באיור . 61 אם כך הדבר , מדוע יש צורך גם במסווגים במשפטים הנוגעים לספרים , למכוניות , לנסיעה ולהנחת חפצים ? שפת הסימנים , בהיותה שפה חזותית , יכולה להביע ישירות את צורתם של עצמים ואת היחסים המרחביים ביניהם . היא מנצלת אפשרות ייחודית זו , ולכן אינה מסתפקת בשמות עצם ובפעלים רגילים . בשפת הסימנים משתמשים במסווגים כאשר רוצים להראות יחסים מרחביים בין אנשים , בין בעלי חיים או בין עצמים , או את כיוון התנועה ואת אופן התנועה שלהם בחלל . הסימנים המייצגים את שמות העצם אינם נותנים מידע על המצב המרחבי שלהם . כאשר אנו רוצים לתאר את המיקום של חפץ מסוים במרחב ואת מסלול התנועה שהוא עובר , איננו משתמשים בסימן המייצג חפץ זה , אלא במעין ממלא מקום המייצג אותו . דוגמה תמחיש טוב יותר את כוונתנו . הסימן הרגיל למושג 'ספר' הובא באיור . 60 א . משתמשים בסימן זה במשפטים כדוגמת המשפטים הבאים : . 14 אתמול אני לקרוא ספר יפה . 'קראתי אתמול ספר . 15 . 'יפה ילד אינדקסא ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה