1 איור ‭:S8‬ פעלים שינים שמשמעותם הבסיסית היא 'לתת