איור ‭:54‬ השימוש בציו הזמן בסימנים המציינים מושגי זמן