6.2 מערכת האספקטים בפועל בשפת הסימנים הישראלית

כפי שציינו בהקדמה לפרק זה , הפועל בשפת הסימנים הישראלית אינו בעל נטיית זמן דקדוקי . לעומת זאת יש לשפת הסימנים הישראלית מערכת אספקטים מפותחת . נתאר כאן שלושה אספקטים : האספקט האיטרטיבי ( פעולה חוזרת ונשנית , ( האספקט הדורטיבי ( פעולה ממושכת ) והאספקט הפרפקטי . האספקטים האיטרטיבי והדורטיבי מובעים בשפת הסימנים הישראלית באמצעים מורפולוגיים , על ידי שינוי צורת הבסיס של הפועל . האספקט הפרפקטי מובע באמצעים תחביריים , באמצעות מילית מסוימת המשמשת כסמן אספקט . יש לזכור כי המחקר בתחום זה הוא ראשוני בלבד , ובהחלט ייתכן שהמערכת של שפת הסימנים הישראלית עשירה יותר מכפי שמתואר בפרק זה . כמו כן הצד הצורני ( מורפולוגי ) של אספקטים אלו טרם נחקר בכל סוגי הפעלים בשפה , ולכן ייתכן שיש פעלים שנטיית האספקטים בהם מתבטאת באופן שונה מהמתואר כאן . 6 . 2 . 1 שינויים מורפולוגיים לציון אספקטים נבחן את המשפטים הבאים : . 7 הסתכלתי בתמונה הרבה זמן . . 8 הסתכלתי בו שוב ושוב , אבל לא הבחנתי בשום דבר שונה . משפט 7 מציין פעולה ממושכת , פעולה המתרחשת במשך זמן ממושך . במשפט 8 יש פעולה חוזרת ונשנית , פעולה החוזרת כמה פעמים . ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה