6.1 זמן ואספקט

כאמור , זמן הוא מושג מרכזי ביותר במחשבה ובתרבות האנושית . לשפות יש אמצעים אחדים להביע מושגי זמן , ואמצעים אלו נחלקים לשתי קטגוריות לשוניות עיקריות — זמן דקדוקי ( tense ) ואספקט . ( aspect ) כדי לעמוד על ההבדל ביניהן נדמה את מושג הזמן לציר חד ממדי בעל כיוון אחד ( מימין לשמאל . ( ו . זמן דקדוקי הוא קטגוריה דקדוקית הממקמת אירוע על ציר זמן ביחס לנקודה אחרת , המשמשת כנקודת ציון . נקודת ציון זו יכולה להיות רגע הדיבור או נקודת זמן אחרת המצוינת בשיח . צורן הזמן הדקדוקי מציין את היחס , מבחינת הזמן , בין האירוע המובע בפועל לבין נקודת הציון . צורנים שונים יציינו יחסי זמן שונים : אירוע קודם , עוקב או בו זמני ביחס לנקודת הציון . אם נקודת הציון היא רגע הדיבור , צורני הזמן יציינו זמן עבר , זמן עתיד או הווה . ניתן לייצג זאת בצורה גרפית באופן הבא : הקטגוריה הדקדוקית השנייה הקשורה למושג הזמן היא ה'אספקט' ( היבט . ( קטגוריה זו מקודדת את המבנה הפנימי של האירוע . ההבחנה המרכזית בקטגוריה זו היא בין פעולה מושלמת ( המכונה גם 'פעולה ( perfective , 'פרפקטיבית ובין פעולה בהתרחשותה ( פעולה אימפרפקטיבית , . ( impe...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה