5.6 סיכום

אחת הדרכים המשמשות שפות רבות לציון התפקיד של המשתתפים בפעולה ולמעקב אחריהם במשך השיח , היא השימוש בצורני ההתאמה בפועל . שפת הסימנים הישראלית , בהיותה שפה חזותית המועברת במרחב , מנצלת ביעילות את מאפייני הערוץ החזותי המרחבי כדי לקודד יחסים דקדוקיים אלו . היא מקודדת בו בזמן הן את התפקיד התחבירי של המשתתפים והן את התפקיד הסמנטי שלהם . בפרקים הבאים נראה כיצד השפה מנצלת את הערוץ הפיזי שבו היא מועברת למטרות נוספות : הבעת אספקטים בפועל וקידוד מיקומם ותנועתם של עצמים . הפניות ביבליוגרפיות המאמרים בנושא זה מיועדים לאנשים בעלי רקע בבלשנות : Padden ( 1983 ) 1988 זוהי העבודה הראשונה המעמידה ניתוח מפורט של דגמי ההתאמה בפועל בשפת הסימנים האמריקנית . : Meir 1998 ; 2002 מאמרים אלו עוסקים בניתוח ההתאמה בפועל בשפת הסימנים הישראלית וברלוונטיות של ניתוח זה לתאוריה כללית של התאמה בפועל . ג'אניס ( Janis 1995 ) ולידל ( Liddell 1990 ) מציגים כמה דרכים לניתוח ההתאמה בפועל בשפת הסימנים האמריקנית . סנדלר ( Sandier 1996 ) מביאה ניתוח פונולוגי של צורני הריבוי בפועלי התאמה בשפת הסימנים הישראלית .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה