5.5 קידוד המספר (יחיד-רבים) בצורני ההתאמה

כמו מערכת כינויי הגוף , גם ההתאמה בפועל אינה מוגבלת להבעת היחיד . פועלי התאמה יכולים להביע גם הבדלי יחיד-רבים בצורת הפועל . בצורני ההתאמה כמו בכינויי הגוף מבחינים בין שני סוגי ריבוי : כולל לכולם' ) ( ' ופרטני לכל' ) . ( 'אחד הריבוי הכולל נעשה באמצעות הוספת תנועת קשת אופקית לסוף הסימן . הריבוי הפרטני נעשה באמצעות כמה חזרות קצרות ומהירות על הפועל , בתנועת קשת ( איור . ( 49 לא כל הפעלים יכולים לקבל את נטיית הריבוי הכולל . לעתים המגבלה נובעת ממשמעות הפועל . פועל כדוגמת לבקר אינו יכול להתבצע בו בזמן לקבוצת פריטים . אי אפשר לבקר בו בזמן כמה אנשים במקומות שונים . לכן פועל זה יכול לציין רק ריבוי פרטני . אך לעתים המגבלה נובעת מצורתו של הפועל . פעלים שיש להם תנועה מורכבת , כגון תנועה מעגלית , קשתית או תנועה חוזרת ונשנית , אינם יכולים להוסיף על התנועה המורכבת שלהם תנועה נוספת של קשת אופקית . בפעלים אחדים התנועה החוזרת של הריבוי הפרטני אינה מתבצעת , אך במקומה מבוצעת תנועה מהירה של הלשון , כמו בהיגוי ל ל ל ל ל . התנועה של הלשון היא מעין פיצוי או תחליף לתנועה של היד . לגשת אל הוא פועל כזה . ההבחנה ב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה