איוו ‭:»8‬ פועלי התאמה שההפניה והתנועה בהם בעלות כיוון מנוגד