איוו ‭:47‬ שינוי בכיוון התנועה ובכיוון הפניית האצבעות בפועלי התאמה