5.3 פועלי התאמה בשפות סימנים

בפועלי התאמה ההתאמה מתבטאת כאמור בכיוון התנועה של הפועל . בפועל כמו להראות , שהבאנו לעיל , התנועה של הפועל היא מנקודת ההתייחסות של הנושא לנקודת ההתייחסות של המושא . ניתן לומר שהפועל נע מהנושא למושא . אך התמונה מסובכת יותר . פועלי התאמה מציינים לא רק את הנושא ואת המושא של הפועל , אלא גם 'מציירים' את תנועתו של החפץ המועבר במרחב . הם מציינים בו בזמן שני סוגים של תפקידים : תפקידים סמנטיים ותפקידים תחביריים . כיצד הם עושים זאת ? כדי להבין את המורכבות של פועלי ההתאמה , יש להבין תחילה מהי משמעותם . 5 . 3 . 1 מה מציינים פועלי התאמה ! ניתן לאפיין את פועלי ההתאמה בפעלים המציינים 'העברה' ( transfer ) של חפץ מסוים מאדם אחד לאחר . חפץ זה יכול להיות מוחשי , כמו 'ספר' במשפט נתתי לך ספר . אך יכול להיות גם מופשט , כמו במשפט הוא לימד אותי היסטוריה , שבו ה'חפץ' המועבר הוא מידע בהיסטוריה . באירועים של העברה יש שלושה משתתפים : החפץ המועבר ושני בעלי הקניין . החפץ מועבר ( אם בצורה מוחשית ואם בצורה מטאפורית ) 4 סעיף זה מתבסס על מחקרה של עירית מאיר 998 ; 2002 ) ו . { Mc / r מבעליו הקודמים לבעליו העתידיים . פעל...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה