5.2 ההתאמה בפועל בשפות סימנים

אם כן , כאשר צורת הפועל נשארת קבועה , גם אם הנושא והמושא משתנים , הרי שנאמר כי בשפה זו הפועל אינו מציין התאמה ; ואם צורתו משתנה , הרי שהפועל מציין התאמה . לפי הגדרה זו , שפת הסימנים הישראלית מציגה תמונה מורכבת . בשפה זו יש שלושה סוגים של פעלים . סוג אחד אינו מציין התאמה כלל ; צורת הפועל נשארת קבועה . כזה הוא הפועל לבלות . הסימן באיור 44 מייצג את כל אחת מהמשמעויות הבאות : אני מבלה , את / ה מבלה , הוא / היא מבלה , אנחנו / אתם / הם מבלים . 2 רק בפועל to be נשמרו שלוש צורות נטייה בהווה ( am , is , are ) ושתיים בעבר 3 . ( was , were ) סוגי הפעלים בשפת סימנים אופיינו לראשונה על ידי פארן במחקרה על שפת הסימנים האמריקנית . ( Paddcn [ 1983 ] 1988 ) הקריטריונים שהיא קבעה לסיווג פועלים גם בשפות סימנים אחרות , ובכללן שפת הסימנים הישראלית . בפרק זה נשתמש במונחים ובאפיונים שקבעה פארן . בסוף הפרק מובאות הפניות למחקרים על ההתאמה בפועל בשפת הסימנים הישראלית . פועלי קבוצה זו נקראים 'פעלים לא נוטים' . ( plain verbs ) פעלים רבים שייכים לקבוצה זו , כדוגמת לישון , לכתוב , לקרוא , לאהוב , לבדוק , לתיות , לבלו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה