4.4 התייחסות למשתתפים בשיח באמצעים לא־ידניים: הסטת זהות (role shift)

מלבד הסימנים השונים להבעת כינויי גוף , יש לשפת הסימנים הישראלית אמצעי נוסף , לא ידני , לייצג את האנשים שעליהם נסב השיח . אמצעי זה מכונה 'הסטת זהות' role shift ) או , ( referential shift והוא מתבצע באמצעות הסטת הגו של המסמן לכיוון נקודת ההתייחסות של שם עצם מסוים . בהסטה זו המסמן כביכול מקבל עליו את זהותו של אותו שם עצם . אמצעי זה שכיח מאוד בטקסטים נרטיביים שפועלים בהם כמה דמויות . דוגמה תבהיר טוב יותר את השימוש באמצעי זה . בסיפור איש השלג ( 1998 Briggs ) יש שני גיבורים עיקריים — איש השלג והילד . כאשר סופר הסיפור בשפת הסימנים בידי מאיר אטדג'י , שייך המסמן את הילד לנקודת התייחסות משמאלו ואת איש השלג לנקודת התייחסות מימינו ( איור . 42 א . ( כאשר התנהל דו שיח בין שני הגיבורים , לא חזר המסמן שוב ושוב על המילים 'הילד אמר , ' ... 'איש השלג ענה ' ... וכולי . במקום זאת הוא הסיט את הגו לכיוון נקודת ההתייחסות של הילד כאשר הילד דיבר ( איור . 42 ב וכן איור . 43 א , ( ולנקודת ההתייחסות של איש השלג — כאשר איש השלג דיבר ( איור . 42 ג ואיור . 43 ב . ( המיקום של הגו העביר את המידע בדבר זהותו של המדבר , ו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה