איור ‭:41‬ כינויי גוף שני רבים: כוללני (יאתם כולכם ‭( 1‬ ופרטני (יכל אחד ואחד מכםי)