4.3 הבחנות של מספר במערכת כינויי הגוף

עד כה דנו רק בכינויי הגוף ביחיד . כינויי הגוף בנויים על נקודות התייחסות . מכיוון שכל נקודה מייצגת רפרנט יחיד , נראה שמערכת הבנויה על נקודות אלו תהיה מוגבלת לייצוג כינויי גוף ביחיד בלבד . אך אין הדבר כך . אפשר להביע בשפת הסימנים גם 4 משפטים לא קבילים בשפה מסומנים באמצעות כוכבית . (*) כינויי גוף ברבים . הדבר נעשה על ידי שינוי סוג התנועה . בסימן אנחנו המופיע באיור , 39 התנועה איננה תנועת הצבעה , אלא תנועה אופקית חוזרת ונשנית של האצבע . במערכת כינויי הגוף בשפת הסימנים הישראלית ניתן להביע הבחנות מגוונות יותר מאשר יחיד-רבים . ניתן לשלב את המספרים 2 עד , 10 על ידי שימוש במספר האצבעות הפרוסות בתבנית כף היד . שתי אצבעות פרוסות פירושו שנינו / שניהם ( איור . 40 א ;( שלוש אצבעות — שלושתנו / שלושתכם ( איור . 40 ב ) וכך הלאה . דרך הבעה זו מוגבלת למספר אצבעות שתי הידיים . 5 יש עוד סימנים בשפה המסתייעים באצבעות כדי להכליל מספר בתוך שם העצם , כגון סימנים המציינים יחידות זמן : יום , שעה , שבוע , פעם וכולי . ראו בפרק השישי .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה