איור ‭:38‬ כינויים נוספים: כינוי שייכות, כינוי גוף חוזר וכינוי גוף מושאי