איוו ‭:37‬ יצירת נקודות התייחסות פותרת את דו־המשמעות