איוו ‭:36‬ השימוש בשתי נקודות התייחסות בכינויי גוף ובפעלים: ?ילד א שואל את ילדה ב‭...‬ ילדה נ עונה לילד א.