איוו ‭:34‬ יצירת נקודת התייחסות נין שם העצם תינוק לנקודה נחלל