איור ‭:35‬ יצירת שתי נקודות התייחסות, לשני רפרנטים