3.4 שימוש אמנותי בחידושי מילים

פעמים רבות סופרים ומשוררים משתמשים ביצירותיהם במילים שאינן קיימות בשפה . כלומר הם ממציאים מילים חדשות . כפי שמציין ניר 1989 ) ב , יחידה , ( 3 . 1 . 2 מילים אלו , אין מטרתן למלא חוסר באוצר המילים של השפה . הן משמשות לצרכים סגנוניים אמנותיים ביצירה מסוימת , וייחודן בחד פעמיות שלהן . על פי רוב אין סופרים ממציאים מילים חדשות יש מאין , אלא יוצרים אותן בעזרת האמצעים הקיימים שבשפה . בעברית סופרים ומשוררים משתמשים בצירופי שורש ומשקל , בקידומות ובסיומות , בהרכבי מילים וכולי " . השימוש האמנותי בשפה אינו מוגבל לשפות מדוברות . בכמה מקהילות החירשים בעולם יש מספרים ומשוררים מחוננים אשר יוצרים יצירות אמנותיות בשפת הסימנים המשמשת בקהילתם . אמנים אלו משתמשים באלמנטים הצורניים של שפתם ומעצבים אותם לכלל הבעה אמנותית , כפי שסופרים ומשוררים בשפות מדוברות עושים כאשר הם יוצרים חידושי לשון . כדוגמה לחידושי לשון בשירה בשפת הסימנים נביא כאן את עבודתו של וים אמריק מאמסטרדם . אחד האמצעים שמשורר זה משתמש בו הוא האמצעי הפרדוקסלי של עיוות משמעות מקובלת או שינויה כדי להעצים ולהדגיש את המסר שהוא רוצה להעביר . בשירו 'ח...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה