3.3 אמצעים נוספים ליצירת מילים חדשות

עושר לשוני אינו דבר סטטי . מילים חדשות נוספות כל הזמן בכל שפה חיה . מילים חדשות נוצרות בין השאר כאשר יש מושג חדש החיוני לחברה והאנשים צריכים להתייחס למושג זה , כגון פיתוח מכשירים טכנולוגיים חדשים ( טלפון , פקס , רמקול , אינטרנט , משיבון ;( פיתוח תחומי מדע וידע חדשים , הדורשים מינוחים חדשים ( הדמיה , מחזור , שינוע , סורק ) ? היווצרות מצבים חברתיים חדשים ( שביתה , חונכות , זוגיות . ( יש מצבים המחייבים הרחבה ניכרת של אוצר המילים , למשל כששפה עוברת משימוש צר לשימוש רחב . מצב זה אפיין את העברית משהפכה משפת קודש לשפת יום יום . כיום אנו עדים למצב דומה גם בשפת הסימנים הישראלית , הנהפכת משפה ששימשה בעיקר בתקשורת ביתית לשפה בעלת שימוש במגוון רב יותר של מצבים , כגון בבתי ספר , בתקשורת ( תרגום חדשות בטלוויזיה ) ובאקדמיה ( כאשר סטודנטים חירשים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ . ( מהם האמצעים העומדים לרשותה של שפת הסימנים להרחבת אוצר המילים שלה ? נביא כאן דרכים אחדות ליצירת מילים חדשות . 3 . 3 . 1 צירופי מילים ( הרכבים וצרפים ) אחת הדרכים הנפוצות ביותר ליצירת מילים חדשות היא באמצעות צירופי מילים . ב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה