3.2 העושר הלשוני של שפת הסימנים הישראלית: מילים המציינות תקשורת

אוצר המילים של שפה תלוי במידה מרובה בסביבה הפיזית והתרבותית של הקהילה המשתמשת בה . לדוגמה , בערבית יש מילים רבות המתייחסות לגמלים . בעברית מצויות המילים יורה ו מלקוש , מילים השימושיות רק בחברה החיה באזור שיש בו עונה שחונה . אך לא רק לסביבה הפיזית יש השפעה על אוצר המילים . ביפנית למשל יש מערכת של כינויי גוף היוצרת הבחנות בין דרגות שונות של כבוד ונימוס . לכינוי הגוף 'אני' יש לפחות שבע מילים מקבילות ביפנית , הנבדלות זו מזו במין ובמעמד של המדבר ביחס לנמען . ( Crystal 1987 , 99 ) מערכת לשונית זו קשורה למבנה החברתי של החברה היפנית , שבה ה'אני' נתפס תמיד ביחס למישהו אחר , ולא כישות קבועה ועומדת בזכות עצמה . הנחה סבירה היא שגם לקהילת המשתמשים בשפת הסימנים הישראלית יש תחום מסוים שבו חברי הקהילה יזדקקו להבחנות רבות . הנחנו שאחד הנושאים החשובים לקהילת החירשים הוא התקשורת . ביקשנו מהיועצים שלנו לשפת הסימנים הישראלית לציין מילים הקשורות לתקשורת בין אנשים . ואכן לא התאכזבנו . הם הגיעו עד מהרה לרשימה של יותר מעשרים סימנים המביעים צורות שונות של תקשורת בין אנשים , וזו עדיין אינה רשימה ממצה . להלן איור...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה