איוו ‭:21‬ זוג של שם עצם ופועל הנבדלים באורך התנועה