2.6 סיכום

בפרק זה ראינו כי בדומה למילים בשפות מדוברות , סימנים בשפות סימנים מורכבים מאלמנטים פשוטים — ההגאים . שפות אנושיות , בין שהן שפות סימנים ובין שהן שפות מדוברות , בנויות משתי רמות שונות של מבנה : רמה של יחידות חסרות משמעות , ההגאים , ורמה של יחידות מורכבות בעלות משמעות , המילים . מסר המועבר בשפת סימנים אינו רק אוסף של מחוות תמונתיות , אלא כל סימן הוא יחידה מורכבת , הבנויה מאלמנטים מוגדרים המתחברים זה לזה בהתאם לכללים מפורשים . תכונות אלו של דואליות ושיטתיות הן המאפשרות לשפות סימנים ליצור אוצר מילים עשיר . המחקר של סטוקי עסק במבנה ההגאי של הסימנים . אך למחקר זה היו השפעות על תחומים נוספים מלבד הפונולוגית . עבודתו הייתה ציון דרך רב חשיבות בתולדות המחקר הבלשני של שפות סימנים . ארבעים השנה מאז פרסום עבודתו של סטוקי היו עדות לשגשוגו של תחום ידע חדש בפונולוגיה כמו גם בכל תחומי הניתוח הלשוני 7 של שפה . ' מחקר זה גם איפשר להשוות בין שפות סימנים לשפות מדוברות בצורה מדעית ושיטתית . השוואה זו מראה כי שפות סימנים ושפות מדוברות דומות זו לזו אך גם שונות זו מזו . בפרק זה התמקדנו במבנה הפונולוגי , ומצאנו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה