טבלה ‭:1‬ רשימה חלקית של סימנים לכתיבת שפות סימנים, מתוך ‭stokoe 1978‬