איור ‭:19‬ כלל האצבעות הפעילות: סימן אפשרי וסימן בלתי אפשרי בשפה