איור ‭:14‬ סימנים בעלי תנועה מורכבת: מסלולית ופנימית