2.2 הגאים בשפות סימנים

2 . 2 . 1 מהם הגאים בשפות סימנים ל סימנים , כמובן , אינם יכולים להיות מורכבים מעיצורים ומתנועות , משום שעיצורים ותנועות הם אותות אקוסטיים , ואילו הסימנים בשפות הסימנים הם חזותיים . לכן , אם ננסח את השאלה באופן הזה : 'האם מילים בשפות סימנים מורכבות מעיצורים ותנועות ' ? ברור שהתשובה לכך תהיה שלילית . אך הדיון בסעיף הקודם חידד את 3 שני הזוגות האחרונים נבדלים זה מזה בתנועה אחת , [ a ] לעומת err גם תנועות הן הגאים בשפה , וגם הן יוצרות הבדל במשמעות . חשיבותה של מערכת ההגאים במבנה השפה . אם כן , במחקר על מבנה שפות הסימנים ראוי לנסח את השאלה במונחים שאינם אקוסטיים , ולשאול : האם גם שפות סימנים שומרות על עקרון הדואליות ? האם גם בהן יש יחידות בעלות משמעות ( מילים ) המורכבות ממספר מצומצם של יחידות קטנות יותר , חסרות משמעות ? במבט ראשון , כאשר בוחנים סימנים שונים , כל סימן נראה כיחידה אחת שלמה , ולא ברור כיצד ניתן לפרק יחידה זו לאלמנטים קטנים יותר . ואכן , במשך זמן רב , הדעה הרווחת באשר לשפות סימנים הייתה שהסימנים הם יחידות שלמות בלתי ניתנות לפירוק . לדעה זו הייתה חשיבות מכרעת שנגעה לעמדת הציבור ב...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה