פרק שני המרכיבים הבסיסיים של המילה בשפת סימנים

נפתח את הניתוח הלשוני ברמה הפונולוגית , הרמה העוסקת ביחידות הלשוניות הקטנות ביותר , שהן אבני הבניין של הסימנים בשפה . אחת השאלות שהועלתה בפרק הקודם היא , האם המילים בשפת הסימנים מורכבות מיחידות קטנות יותר , המקבילות להגאים בשפות מדוברות ? עצם העלאת השאלה מורה שדוברי שפות מדוברות מודעים לכך שהמילים בשפות אלו מורכבות מהגאים — העיצורים והתנועות של השפה . לעומת זאת , כאשר מתבוננים בסימנים מאוצר המילים של שפת הסימנים , אין זה ברור כלל וכלל אם גם הם ניתנים לפירוק ליחידות קטנות יותר . לשאלה זו חשיבות רבה . אם סימנים אינם ניתנים לפירוק , הרי שהם שונים באופן מהותי ממילים מבחינת המבנה שלהם . להבדל זה , שלכאורה נוגע לתחום מצומצם אחד של השפה , יש השלכות מרחיקות לכת . העובדה שמילים מורכבות מיחידות קטנות יותר , ההגאים , היא תכונה מהותית ביותר של מבנה השפה . תכונה זו היא המאפשרת לשפה להיות חסכונית ועשירה בעת ובעונה אחת ; חסכונית — משום שכל שפה מורכבת ממספר מצומצם של אבני בניין בסיסיות ; ועשירה — משום שצירופים שונים של יחידות בסיסיות אלו יוצרים את אוצר המילים העצום שיש לכל שפה ושפה . אם שפות סימנים אי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה