מבוא לשער הראשון

כל שפה מורכבת מכמה רמות מבניות : רמת המילה ; רמת הארגון הפנימי של המילה — כיצד חלקי המילה השונים מאורגנים זה ביחס לזה ; רמת הצלילים — אבני הבניין המרכיבות את המילים ואת חלקי המילים ; ורמת צירופי המילים והמשפטים . כל שפה ממלאת גם מגוון של תפקידים תקשורתיים : בעזרת שפה ניתן להעביר מידע , ניתן לבקש מידע , ניתן לגרום למישהו לעשות דבר מה ; ניתן להשתמש בשפה כדי לדבר על השפה עצמה , כפי שאנו עושים בספר זה ; וניתן להשתמש בשפה כחומר גלם ליצירת אמנות — סיפורת ושירה . תכונות מבניות ותפקודיות אלו מאפיינות את השפות האנושיות ומייחדות אותן . רובנו רגילים להתייחס לאפיונים אלו מנקודת המבט של שפות מדוברות . אך כיצד הם באים לידי ביטוי בשפות סימנים ? השער הראשון , 'המבנה הלשוני של שפת הסימנים , 'הישראלית עוסק בכמה היבטים מרכזיים במבנה הלשוני של שפה זו . בפרקיו השונים נפרוס בפני הקוראים כמה מהמנגנונים שבהם משתמשת שפת הסימנים הישראלית כדי למלא את מגוון תפקידיה הלשוניים והתקשורתיים . השוואות תכופות עם עברית ועם שפות מדוברות אחרות יסייעו בידינו להכיר מבנים הנראים שונים ומשונים לכאורה , ואף יאפשרו לנו לעמוד על ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה