איור ‭:7‬ שלושה סימנים שונים לתרגום המילה חבר בעברית