איור a סימנים שונים לאותם המושגים בשפות סימנים שונות (א) הסימן יום; (ב) הסימן אישה