מבוא שפת הסימנים הישראלית: שפה ואנשים

. 1 אנשים והשפה שהם אוהבים שפה היא אחת מיכולותיו המופלאות והייחודיות של האדם . רק בני אדם מסוגלים לייצג מושגים באמצעות סמלים מורכבים , ולהשתמש בסמלים אלו באופן יצירתי כדי לבטא את מכלול מחשבותיהם ותחושותיהם . חלק מייחודה של השפה טמון במודעותנו אליה . בניגוד ליכולות קוגניטיביות מרשימות אחרות , כגון ראייה , כושר תנועה , ואפילו הנאה ממוסיקה , המתקבלות לעתים כמובנות מאליהן , הרי שיכולתנו להשתמש בשפה היא משהו שאנו בהחלט מודעים לו . יכולת זו יקרה לנו . אנו מטפחים רהיטות ודייקנות מילולית בתחומי המדע והפילוסופיה , ומעלים את השפה לדרגות גבוהות של ביטוי אמנותי בספרות , בתאטרון ובשירה . העיסוק בשפה , הניסיון להבין מהי שפה , הוא עיסוק עתיק יומין . יתרה מזאת , אנשים נוטים לקשר בין השפה שלהם לבין זהותם , קישור שיש לו לעתים השלכות חברתיות עמוקות . מרכזיותה של השפה בחיינו , המודעות שלנו אליה והקשר הרגשי שאנחנו מפתחים כלפיה , מובילים לפעמים לחוסר הבנה של מהותה של השפה ושל תהליך רכישתה . להלן כמה הנחות נפוצות הנוגעות לשפה ונובעות מחוסר הבנה זה : א . אנו לומדים את מבנה שפתנו בבית הספר ; ב . שפות מסוימות ,...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה