תודות

עם סיום כתיבתו של ספר זה השלמנו מעגל בן עשר שנות מחקר של שפת הסימנים הישראלית . כשהתחלנו בכתיבתו עמדה לנגד עינינו מטרה כפולה : צירוף כל התגליות והממצאים של מחקרנו למכלול שלם ועיבודם לכלל ספר שיהיה נגיש לציבור בישראל , שומעים וחירשים כאחד : לבלשנים ולפסיכולוגים קוגניטיביים , אך לא פחות מכך למחנכים , לעובדים סוציאליים , לקלינאי תקשורת , להורים של ילדים חירשים ולציבור בכללו . אנו תקווה כי אמנם עשינו מלאכתנו כהלכה וכי כל המתעניינים בשפה אנושית ימצאו בו עניין . בשנות המחקר זכינו לעבוד עם כמה יועצים חירשים , שהקדישו לנו מזמנם ומניסיונם . הם תרמו לא רק לחקר שפתם , אלא גם עזרו לנו להבין טוב יותר את מקומה של שפה זו בחייהם , ואת תפיסת העולם שלהם . בייחוד אנו רוצות להודות למאיר אטדג'י , לאורנה לוי ולדורון לוי על תרומתם החשובה למחקר שלנו , על מסירותם הרבה ועל ידידותם ותמיכתם במשך השנים . ספר זה לא יכול היה להיכתב בלעדיהם . תודתנו נתונה גם לידידים אחרים מקהילת החירשים שהיו מעורבים במחקר ושיתפו אותנו בהבנות ובתוכנות הנוגעות לשפתם ולתרבותם : שרה לנסמן , ליאור אזן וטלי אטדג'י . בשנים אלו לא רק חקרנו א...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה