שפה במרחב אשנב לשפת הסימנים הישראלית

עירית מאיר ונדי סנד 7 ו שפה במרחב עירית מאיר fv ונדי סנדלר שפה במרחב אשנב לשפת הסימנים הישראלית הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה LANGUAGE IN SPACE A WINDOW ON ISRAELI SIGN LANGUAGE . in memory of Professor Ya'acov Bahal The BAHAT PRIZE is awarded annually This book was awarded the BAHAT PRIZE , 2002 עריכת לשון : אפרת לוי  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה