רשימת המחקרים העבריים שנזכרו בחיבור

ש' אברמסון , כמרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים , ירושלם , תשכ"ה . רב נסים גאון , ירושלם , תשכ"ה . ענינות בספרות הגאונים , ירושלם , תשל"ד . " על שני לשונות הבאה מן , "המשנה סיני , עט ( תשל"ו , ( עמ' ריא ואילך . " מן פה , "לפה מחקרים בלשון , ב-ג ( תשמ"ז . ( עמ' 23 ואילך . 3 למעט ספרות ההדרה והפרשנות ( עברית ולועזית ) על ספרי המקורות למיניהם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן