קיצורים לכתבי יד (מלבד אלה שנזכרו כאופן מלא)

משנה כ"י קויפמן - כ"י קויפמן בודפשט , A 50 מהדורה פקסימילית , ירושלם , תשכ"ח . הוצ' לו - כ"י קמברידג' , Add . 470 הוצאת ו"ה לו , . 1883 , 'קמברידג כ"י פרמה - כ"י פרמה , דה-רוסי , 138 מהדורה פקסימילית , ירושלם , תש"ל . כ"י פרמה ג - כ"י פרמה , דה-רוסי , 984 מהדורה פקסימילית , ירושלם , תשל"א . כ"י פריז - כ"י פאריס , 328-329 מהדורה פקסימילית , ירושלם , תשל"ג . מכילתא דר' ישמעאל' כ"י אוקספורד - כ"י אוקספורד . 151 כ"י וטיקן - כ"י וטיקן . 299 כ"י מינכן - כ"י מינכן , 117 מהדורה פקסימיליה , קופנהגן , . 1980 ספרי לדברים כ"י ברלין - כ"י ברלין . Or . 4 ° 1594 33 כ"י לונדון - כ"י המוזיאון הבריטי , 341 לונדון . תוספתא כ"י וינה - כ"י וינה Heb . 20 ( על-פיו נוסח הפנים במהרי ליברמן , זרעים-נזיקין . ( כ"י ערפורט - כ"י ערפורט , N . 11 V . 12 הספרייה הממלכתית בברלין . תלמוד ירושלמי כ"י אסקוריאל - כ"י אסקוריאל , G 1-3 יצא לאור בירושלם , תדש"ם . כ"י ליידן - כ"י ליידן , Cod . Seal . 3 מהדורה פקסימיליה , ירושלם , תשל"א . תלמוד בבלי כ"י מינכן - כ"י מינכן , 95 מהדורה פקסימיליה , ירושלם , תשל"א . עיתבק כ"י אוקספ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן