עיון ג יסוד זכיית השומר בכפל: בין אמוראים לבעלי הסתמא