יב. סיכום ומסקנות

בבואנו לסכם את בירורינו בסוגיית שליחות יד , יש לנו , ראשית , לעמוד על התופעות הכלליות בתולדות ההלכה והספרות התלמודית שנזדקרו במהלך הדיון , אך כמו כן עלינו לסכם סוגיא זו לגופה - אף כדי לפתוח פתח להמשך המחקר התלוי בה . אשר לעניין הראשון , ניסינו להעמיד ולתאר את תלמודם של התנאים בדין שליחות יד - כיצד פירשוהו בתחילה , על שום מה נשתנה בידם משמעו וכיצד חזר ונתפרש מחדש . נתברר שתולדותיו של מושג זה תלויים בהשתלשלות שעברה על עצם מערכת השומרים , כמות שנתבארה בחלק הראשון של עבודתנו . ברם , יש להבדיל בין שתי הסוגיות מבחינה זו של תלמוד התנאים . בחלק הראשון החליפה המערכת החדשה של ארבעת השומרים את זו 283 ואף בענייננו עצמו , בדין המעביר על דעת בעל הבית בסוגיית ב"מ עח ע"א , העמיד ר' יוחנן את הרישא דווקא כר' מאיר , והסיפא חולקת עי"ש ולעיל הע' . 274 שקדמתה , ומבחינה מושגית-משפטית אין ההלכה האחרונה נזקקת לזו הראשונה . שכן המערכת המאוחרת עומדת על רגלי עצמה , ואינה יונקת את חיותה מזו שקדמתה . תלמודם שלתנאים , היינו אותו פסיפס שבו שתי המערכות שזורות ומעורבות זו בזו , מתבטא שם אפוא בעיקר בתחום הספרותי' \ משנה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן