3. טוען טענת גנב

135 שנינו בב"ק ט , ז-ח : וכן בפיקדון ' או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר הרי זה משלם קרן וחומש ואשם . 39 138 137 ' איכן פיקדני ' ? אמר לו , 'אבד' 'משביעך אני' ' ואמר , 'אמן' 134 אף שדינו של השוכר זהה לאחד משאר השומרים ( בין להלכה האחרונה המסווגת אותו כשומר חנם או שכר , ובין להלכה הראשונה , שתבואר להלן פרק ח , שזיהתה אותו עם השואל או עם "מי שהפקדון , ( "אצלו מכל מקום מציאות מיוחדת של פקדון יש כאן , שאינה נכללת במושגים 'שואל' או 'מי שהפקדון . 'אצלו הלכך היה צורך להזכיר את השוכר כסוג בפני עצמו . וראה בזה עוד להלן שם . 135 ככ"י קויפמן , שממנו הציטוט בהמשך , אלו משניות י-יב . 136 כ"ה בכל עדי הנוסח שלמשנה ובכ"י פלורנץ ורומי של הבבלי ובדפוס שלוניקי . בכ"י המבורג ואסקוריאל ובדפוסי המשנה ( להוציא נפולי ) והבבלי ( להוציא שלוניקי הנ"ל ) נוסף כאן : שנאמר או בפקדון . ובכ"י מינכן : שנאמר בפקדון . וראה להלן . 137 כ"ה בכל עדי הנוסח שלמשנה , חוץ מדפוס נפולי ואילך , ושם : היכן , וכך בכל עדי הנוסח של הבבלי . 138 בכ"י פרמה בטעות : נגנב , ותוקן בין השיטין : אבד , כבשאר ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן