1. המלווה על המשכון

שנינו בשבועות ו , ז : ' המלווה את חבית על המשכון ואבד המשכון , ' אמר לו 'סלע הילויתיך עליו ושקל היה , 'שוה והלא אומר 'לא כי אלא סלע הילויתני עליו וסלע היה שוה' - פטור . 105 דאובה , , 'מבנה' עמ' , 380 נדחק הרבה בשאלה זו , ולחילוקיו שם אין מקור ושורש של ממש . בכל ניתוחיו של דאובה , שם , לא עולה כלל לדיון האפשרות ששכבות ורבדים שונים בתולדות עריכת המשנה מהווים פתרון אפשרי לשאלות שונות בסידורה . 106 פרק עשירי של ב"מ , הבית והעליה , כבר הכירו בו חכמים שמעיקרו שייך הוא לבבא בתרא ; ראה : רד"צ הופמן , , ( 1879 ) VI , MWJ עמ' 117-116 ( ושוב בהמסדרונה , א [ תרמ"ו , [ עמ' רטו ;( ל' גינצבורג , גאוניקה , ב , עמ' 66 והערה ; 6 אפשטיין , מבוא , עמ' 107 . 933 בכ"י קויפמן , שממנו אנו מצטטים להלן , אלו משניות י-יג . 108 בקטע גניזה ( נ' אלוני , קטעי גניזה של משנה תלמוד ומדרש , ירושלם , תשל"ד , עמ' ( 20 נוסף כאן : כאיצד . 109 כ"ה גם בקטע גניזה הנ"ל ובקטע גניזה נוסף ( א"י כץ , גנזי משנה , ירושלם , תש"ל , עמ' ( 23 ובדפוס נפולי . בשאר ערי הנוסח : והלה , ולהלן כך אף בדפוס נפולי . אלא שלהלן בכ"י פרמה ג פעם אחת :...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן