משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים

דוד הנשקה דוד הנש ק ה משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים דוד הנשקה משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים סוגיות בדיני שומרים הוצאת אוניברסיטת בר-אילן , רמת גן IN THE DISCOURSE OF LATER TANNA'IM THE ORIGINAL M 1 SHNA DAVIDHENSHKE  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן