צפון מול דרום בהר חברון

ספי בן יוסף המרחב ההררי בין ירושלים ובקעת באר שבע היה במשך דורות אזור סגור וקשה למחקר . עולי הרגל לארץ ישראל מקדו את עיקר התעניינותם כירושלים וכית לחם ופחות בהר חברון . כנוסף לסיבות היסטוריות , הר חברון היה סגור גם בגלל מבנהו הגיאוגרפי , ההר גובל במדבר בדרומו ובמזרחו , מופרד מהשפלה ומהמרכזים הגדולים של החוף על ידי מכנה שטח תלול ביותר במערבו . מאז מלחמת ששת הימים פעילים בשטח הר חברון גופים שונים העוסקים בחקר השטח במעקב אחר תהליכים חברתיים בו ובהבנת הזיקה בין נתונים טבעיים לבין טפוסי אוכלוסין , המתקיימים בו זה מאות שנים . מאמר זה בא להאיר מספר גורמים בטבע הר חברון שהשפיעו באופן מכריע על צורת החיים בו . המאמר עוסק בסיכום מידע , על סף שינויים מרחיקי לכת העתידים להתרחש בהר חברון עקב פעולת מכבש הציוויליזציה הישראלי . גבולות ההר וחלקיו הר חברון הנו רכס ההרים הדרומי בשדרת ההר המרכזית של מערב ארץ ישראל . הוא שייך לאנטיקלינוריום של יהודה , בו אפשר להבחין בשני צירי קמרים עיקריים מקבילים ונמשכים . רציפות צירי הקמר נקטעת באזור מערב לירושלים . ( תרשים מסי . ( 1 הר חברון הוא הביטוי הטופוגרפי לקמר הד...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל