יוסף שיטרית התרבות העממית המוכלאת של יהודי מרוקו: תמונת ה"מזל" באמירה הנוסחאית של יהודי תארודאנת

. 1 מבוא מחקר זה נוגע לביטויה של האמונה במזל על פי הפתגמים והאמירה הנוסחאית של יהודי מרוקו . הוא חלק ממיזם ממושך המבקש לבחון אמירה פתגמית ערבית יהודית זו במישורי התרבות , השיח והלשון הרבים שלה , הכלליים והמקומיים ' . המחקר עוסק גם במסורות הלשוניות השונות שהתפתחו בקהילות היהודיות השונות והמגוונות במרוקו , שבמסגרתן צמחו מסורות פתגמיות שונות , שכללו נוסחאות של מבעים פתגמיים משותפים רבים עם שינויים מורפו תחביריים קלים וכן מבעים פתגמיים שונים מקהילה לקהילה . העבודה שלפנינו מנסה להבין את ביטויה של אמונה זו במזל דרך בחינת הקשר הגלוי והסמוי המתקיים בין תרבות ולשון . היא ממשיכה עבודות קודמות שלי , שהתפרסמו זה 3 2 מכבר או הנמצאות בדפוס או בהכנה . עבודות אלה עוסקות באמירה הפתגמית בפרט ובשיח בכלל , בתנאיו , במבניו ובסוגיו וכן בתפקודו כמתווך בין התרבות ללשון . חקירה זאת נוגעת באותה המידה ללשונות היהודים ולתנאי התפתחותן וכן למגוון מרכיביהן 4 והמערבים הלשוניים הנבנים דרכן . תפיסה זו של השיח והטקסטים המממשים אותו בתחומי פעולה ופעילות שונים הובילה אותי להצגת חלקים שונים של מודל סוציו 5 פרגמטי של השיח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן